KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW ORTIM S.C. W BIAŁYMSTOKU

  • Opublikowano: 7 lipiec 2018
  • Przez:

Treść :
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z
04.05.2016 ) informuję, iż :
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORTIM S.C. w Białymstoku z siedzibą przy.ul.Młynowej 17/1
2)kontakt z administratorem danych : ortim@wp.pl
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych –na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5)Pani /Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat
6)posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administrtora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8)podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa