Wystąpienia

 • Opublikowano: 2 grudzień 2015
 • Przez:
 • 2015 ISAKOS Biennial Congress ePoster #1134

  Evaluation of Simple, Fast Technique of Popliteal Cyst Arthroscopic/Endoscopic Treatment Based on More Than 200 Cases and 9 Years of Experience

 • AANA 32 Annual Meating: ePoster Abstract: Arthroscopic Mesenchymal Stem Cells Reconstructions of Bone and Joints Defects in Large Ankle Defects – Preliminary Report

 • AANA 32 Annual Meating: ePoster Abstract: Treatment of MCL Tears in Acute and Old Multiligament Injuries – Comparative Analysis 

 • AANA 32 Annual Meating: ePoster Abstract: Treatment of Posterolateral Corner Injuries in Old Multiligament Instabilities with Suture Anchors – Preliminary Report –

 • 15th eSSKa Congress -Surgical Treatment Of Mcl Tears in Acute and Old Multiligament Injuries – Comparative analysis

 • 15th eSSKa Congress – Arthroscopic Mesenchymal Stem Cells Reconstructions Of Bone and Joints Defects in large ankle defects in revision cases – Preliminary Report

 • Międzynarodowy Kongres Transfuzjologii Klinicznej „Skuteczne i bezpieczne stosowanie składników krwi”International Congress of Clinical Transfusiology “Effective and safe use of blood components”Ossa, 22-25.09.2010 r. – Zastosowanie autologicznych komórek macierzystych w zabiegach rekonstrukcyjnych układu kostno-stawowego Jancewicz P., Hermanowicz K., Boczkowska-Radziwon B., Żebrowska A., Radziwon P.